Επιβεβαίωση της κράτησης

Η επιβεβαίωση της κράτησης είναι έγκυρη εφόσον έχει πληρωθεί η προκαταβολή, δηλαδή το 25% του συνολικού κόστους διαμονής.

Σημείωση:

i) Η επιβεβαίωση τυχόν διαθεσιμότητας από μέρους του “House Michalis” για κάποια ημερομηνία, δεν συνεπάγεται ότι έγινε και ισχύει η κράτηση.

Η κράτηση επιβεβαιώνεται μόνο με την παραλαβή της κατάθεσης.

ii) Η προκαταβολή πρέπει να ληφθεί από το «House Michalis» το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από το τμήμα κρατήσεων.

iii) Confirmation of the deposit made should also be forwarded to “House Michalis” reservations by email.

Για του τρόπους πληρωμής παρακαλώ δείτε εδώ

Επιστροφή χρημάτων

Για ακύρωση κράτησης, η επιστροφή χρημάτων στην προκαταβολή παρέχεται μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

0% Έξοδα ακύρωσης:
Πλήρη επιστροφή – Όταν έχει γίνει ακύρωση της κράτησης με ειδοποίηση τουλάχιστον 42 ημερών (από την ημερομηνία του check in) στο τμήμα κρατήσεων του «House Michalis».

Σημείωση:
i) Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής.
ii) Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω fax ή e-mail.

50% Έξοδα ακύρωσης:
Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 50% της προκαταβολής όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο “House Michalis” γίνει από 21 μέρες έως και 42 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:
i) Επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής.
ii) Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω fax ή e-mail.

100% Έξοδα ακύρωσης:
Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 100% της προκαταβολής όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο “House Michalis” γίνει έως 20 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:
i) Δεν γίνεται καμία επιστροφή της προκαταβολής

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά την διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167 Α).

Εξόφληση συνολικού ποσού
Η εξόφληση της κράτησης γίνεται στο “House Michalis” πριν την ημερομηνία αποχώρησης.

elΕλληνικά